Допомогти з Search courses

Даний курс присвячений розробці та аналізу алгоритмів.

Дисципліна «Конструювання та аналіз алгоритмів» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

Курс теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів гуманітарних спеціальностей