Курс «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій» орієнтований на підготовку фахівців з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» всіх форм навчання. Курс є загальнопрофесійною дисципліною. У зв'язку з цим у курсі розглядаються теоретические проблеми та практичні аспекти організації і побудови інформаційних технологій, необхідні для вивчення ряду загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін даного напряму підготовки.