Курсова робота є завершальним етапом в опануванні дисциплін з програмування, що вивчалися студентами першого та другого курсів спеціальності ІПЗ.

Мета курсової роботи - виконання дослідження щодо поставленої задачі, закріплення знань і навичок зі створення програм. Вона досягається через виконання об'єктного аналізу з області поставленої задачі, розробкі проекту програми засобами UML, реалізації власних класів на обраній мові ООП, складання, налагодження і документування програми в цілому.

Результатом роботи є технічне завдання до проекту, пояснювальна записка, що містить опис проекту, дієздатна програма, її прокоментований текст на мові програмування, відповідні графічні матеріали та інструкція оператора.