Допомогти з Search courses

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні одержати теоретичні знання з історії розвитку інформаційних технологій, усвідомити можливість і необхідність використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання в освіті і наукових дослідженнях, отримати практичні навички роботи з комп’ютерними інформаційними технологіями, оволодіти методикою їхнього використання в наукових дослідженнях, навчитись самостійно знаходити необхідні дані.

Вивчення цього курсу дозволить по-новому використовувати сучасні педагогічні технології в навчанні, зорієнтує вчителів на реалізацію спільних телекомунікаційних проектів, телеконференцій, Вебінарів, Веб-квестів, дистанційного навчання.