Мета курсу: сформувати у студентів (магістрантів) навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у науковій та освітній діяльності за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну (індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність.

Курс інформатики, що Ви розпочали вивчати на І курсі завершується новим розділом "Вступ до програмування", після вивчення якого Ви опануєте основами алгоритмізації та навчитесь писати програми мовою С++. Це буде корисним для викладання відповідних тем та розділів шкільного курс інформатики та основою Вашої підготовки як програміста