Метою вивчення дисципліни «Безпека програм та даних» є оволодіння студентами знань з безпеки програм та даних, набуття практичних навичок та умінь вмілого використання захисту програм та даних у процесі їх розробки.

Навчальний курс «Організація комп'ютерних мереж» призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 121 «Інженерія програмного забезпечення».