Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства. Правова культура передбачає знання основних положень чинного законодавства та вміння ними користуватися. Курс лекцій "Правові аспекти розвитку освіти" допоможе краще зрозуміти слухачам курсів підвищення кваліфікації права та обов'язки учасників освітнього процесу, методи ефективного вирішення спірних правовідносин.