Дисципліна «Проектування освітніх інформаційних систем» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Знання, набуті при навчанні цієї дисципліни, використовуються при опануванні таких дисциплін: «Системи підтримки прийняття рішень», «Системи аналізу даних (data-mining)», «Системний аналіз», у дипломному проектуванні, а також у практичній самостійній роботі випускника у галузі накопичення, опрацювання та аналізу даних, поданих у різних формах та структурах, для розробки реальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень в державних і приватних виробничих та управлінських структурах. Метою навчання дисципліни є формування у студентів знань і навичок стосовно вивчення та застосування методів проектування автоматизованих комп’ютерних інформаційних систем, а також особливостей їх реалізації на сучасних інструментальних платформах.

Метою дисципліни «Управління ІТ-проектами» є навчання студентів принципам теорії управління проектами з розробки програмного забезпечення і набуття лабораторних навичок планування, контролю та оптимізації процесів розробки програмного забезпечення. Студенти здобувають комплекс знань та навичок, що дозволить розуміти процес управління проектами, практично використовувати засоби планування та реалізацію ІТ-проектів. Розробляти вірну структуру плану  иконання проектів. Оволодіють практичними навиками користування інформаційними системами, в яких відбувається розробка та реалізація етапів реалізації проекту, призначення відповідальних за етапи виконання, написання технічного  авдання з використанням регуляторних документів та відповідних ГОСТів.

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс, використовуючи який майбутній вчитель може віддалено працювати та зберігати даних. Дисципліна "Хмарні технології" орієнтовна на студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей і має своєю метою ознайомлення із основними методологіями хмарних технології; загальний огляд основних хмарних технологій та розгляд основних положень хмарних технології для застосування як в освіті так і в повсякденному житті .