Допомогти з Search courses

Курс методики навчання інформатики є одним з провідних курсів професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики, основна мета вивчення якого полягає у формуванні методичної культури майбутнього вчителя інформатики.

Формування комп'ютерної грамотності учнів, тобто формування сукупності знань, умінь і навичок, як забезпечують студентам можливість застосовувати об­числювальну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.

Формування у студентів практичних знань, умінь, навичок, досвіду роботи щодо використання у вищому навчальному закладі різних систем дистанційного навчання для організації як повноцінного дистанційного так і змішаного (традиційного і дистанційного) навчання. В процесі вивчення дисципліни формуються знання, уміння, навички, досвід роботи студента у сфері використання дистанційних технологій для самостійного підвищення рівня професійної підготовки

Курс призначений для навчання людей різного віку роботи з інформаційно-комунікаційними технологіям. Курс включає: теоретичні матеріали, відеоуроки, практичні завдання, тестові задання, випускну роботу. Робота з курсом може здійснюватись в аудиторіях і дистанційно.

Курс педагогічна інформатика є одним з провідних курсів професійної підготовки фахівця в галузі педагогіки, основна мета вивчення якого полягає у формуванні системи інформатичних компетентностей в галузі інформатизації навчального процесу

Навчальна дисципліна «Проектування інформаційних комп’ютерних систем» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Знання, набуті при навчанні цієї дисципліни, використовуються при опануванні таких дисциплін: «Системи підтримки прийняття рішень», «Системи аналізу даних (data-mining)», «Системний аналіз», у дипломному проектуванні, а також у практичній самостійній роботі випускника у галузі накопичення, опрацювання та аналізу даних, поданих у різних формах та структурах, для розробки реальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень в державних і приватних виробничих та управлінських структурах.