Мета дисципліни – сформувати систему знань студентів в області робото-технічних систем. Основний акцент робиться на розумінні фундаментальних концепцій і механізмів які лежать в основі функціонування інтелектуальних робото-технічних систем.

Метою  навчальної дисципліни є систематизація знань про сучасні графічні програми, оволодіння основними програмними засобами для роботи з растровою і векторною графікою і набуття практичних навичок роботи з програмними продуктами растрової і векторної графіки на рівні кваліфікованого користувача.

Вивчення цього курсу дозволить по-новому використовувати сучасні педагогічні технології в навчанні, зорієнтує вчителів на реалізацію спільних телекомунікаційних проектів, телеконференцій, Вебінарів, Веб-квестів, дистанційного навчання.

Формування комп'ютерної грамотності учнів, тобто формування сукупності знань, умінь і навичок, як забезпечують студентам можливість застосовувати об­числювальну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.