Продовження курсу "Бази даних" із попередньго семестру.
Використання мови SQL. 
Спеціальні об’єкти  реляційних баз даних 
Механізм внесення змін до БД.
Нереляційні бази даних.
Case-засоби побудови запитів та БД.
Засоби підключення із зовнішніх додатків до  БД