Курс необхідний для проведення езкаменув в студента

Алгоритми та структури даних для студентів 2-го курсу спеціальності програмної інженерії